Đội ngũ R & D

————————————————

 

Raycus Laser

Công ty có một đội ngũ tài năng với những lợi thế vượt trội.

Công ty chú ý đến nhân tài, sử dụng chuỗi công nghiệp để lãnh đạo chuỗi nhân tài, sử dụng chuỗi nhân tài để hình thành chuỗi đổi mới và sử dụng chuỗi tài năng và chuỗi đổi mới để hỗ trợ chuỗi công nghiệp.

Công ty luôn tuân thủ chiến lược phát triển tài năng là nguồn lực đầu tiên và liên tục củng cố đội ngũ R & D cấp cao với bằng thạc sĩ và tiến sĩ tập trung vào các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu trong ngành.

Công ty đã có một lợi thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ laser sợi quang. Công ty đã thực hiện 14 dự án khoa học và công nghệ lớn của quốc gia, kế hoạch nghiên cứu và phát triển trọng điểm quốc gia, và dự án khoa học và công nghệ 863.

Công ty và các công ty con có tổng cộng 192 bằng sáng chế, bao gồm 1 bằng sáng chế ở nước ngoài, 37 bằng sáng chế trong nước cho bằng sáng chế, 117 bằng sáng chế mô hình tiện ích, 37 bằng sáng chế thiết kế, và công ty và các công ty con có 33 bản quyền phần mềm.

Công ty và các công ty con có tổng cộng 17 quyền thương hiệu đã đăng ký.

 

 

 

 

Công nghệ được cấp bằng sáng chế

————————————————

 

 

 

Kết quả nghiên cứu khoa học

————————————————

 

10kW All Fiber Laser [Certificate of Registration]

25W National Key New Product Certificate

10W Pulsed Fiber Laser [Certificate]

25W Pulsed Fiber Laser [Certificate]

4000W All Fiber Laser [Certificate]

1000W All Fiber Laser [Certificate]

6000W All Fiber Laser [Certificate]

100W continuous fiber laser [certification certificate]

100W National Key New Product Certificate

 

 

 

Nền tảng R&D

————————————————

Hubei Engineering Research Center

Postdoctoral Research Station

 

National Local Joint Engineering Research Center (Hubei)

Hubei Enterprise Technology Center

Hubei Engineering Technology Research Center

Optics Valley 3551 Talent Base